1. Аллога Рус Альянс Хелскеа Рус (Alliance Boots Alliance Healthcare Russia)
 2. Альянс Хэлскеа (Alliance Healthcare)
 3. Доминанта-Сервис
 4. Зелдис-Фарма
 5. ЗиО-Здоровье
 6. Ирвин 2
 7. Мособлмедсервис
 8. Орфе (Orfe)
 9. Петровакс
 10. Роста
 11. Русюрофарм
 12. Сана склад Флорус
 13. Сердикс
 14. Эмвико